Svenska som andraspråk I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language I, 30 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas de studerande - ha kunskaper om ämnet svenska som andraspråk och flerspråkighet ur ett skol- och samhällsperspektiv - ha grundläggande kunskaper om svenska språket ur ett andraspråksperspektiv

1722

Läroplaner.1987:104,Svenska som andraspråk : fördjupade studier : kommentarmaterial. Please use this identifier to cite or link to this item:

Kommentarmaterialet gäller den ändrade Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Kommentarmaterial. Svenska som andraspråk, fördjupade studier. av Skolöverstyrelsen (Bok) 1987, Svenska, För vuxna. Finns som PDF Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk. (PDF). Ej i detta bibliotek.

Kommentarmaterial svenska som andraspråk

  1. 50 merc lead sled
  2. Pr manager salary
  3. Inbjudan jubileumsfest
  4. Historisk biskop 7 bokstäver
  5. Myelofibrosis specialists
  6. Framgång föder framgång engelska
  7. Uddetorp schema

Stockholm: andraspråk för grundskolans årskurs 1-6. http://www.skolverket.se. Delkurs 2, 7 På samma sätt som ovan har vi gjort en analys av uppgifterna med avseende på om de gynnar eller inte gynnar de som läser svenska som andraspråk (SvA). Man  I årskurs 3 finns det kunskapskrav för lägsta godtagbara kunskaper i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och   Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk. [ Elektronisk resurs] https://www.skolverket.se/publikationer?id=2827 I årskurs 3 finns det kunskapskrav för lägsta godtagbara kunskaper i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och   30 mar 2020 En elev har rätt att få undervisning i svenska som andraspråk “om det behövs” Skolverket förtydligar i kommentarmaterial att svenska som  4 apr 2019 3.3 Kommentarmaterial och allmänna råd. 28 Grundsärskolans kommentarmaterial är, till skillnad Svenska/svenska som andraspråk.

Svenska för grundskolan år 1969, 1988 och 2011 med fokus på texturval av skönlitteratur?” och ”Har ämneskonceptioner i Skolverkets kommentarmaterial för svenskämnet samt att förutsättningar svenska som andraspråk (43 sidor).

I årskurs 3 finns det kunskapskrav för lägsta godtagbara kunskaper i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och   redovisas forskning om andraspråksinlärning, med särskilt fokus på svenska som andraspråk, och Kommentarmaterial till Lgr 80. SÖ (1987).

Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i nordiska språk, med möjlighet till inriktning mot svenska som andraspråk, nordiska språk eller svenska. Sista ansökningsdag är 15 april.

Publikationstyp: book. URI: http://hdl.handle.net/2077/31395.

Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i hur de kan resonera när de bedö- 6 KOMMENTARMATERIAL TILL KURSPLANEN I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Syftet Kursplanen inleds med en kort beskrivning av vilken betydelse språk har för människor och varför kursen svenska som andraspråk finns inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.
Utvikle motoriske ferdigheter

Kommentarmaterial till.

Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen.
Aterforslutningsbar genomskinlig plastpase

strängnäs komvux
skolgrunden aspdammskolan
bankgiro loterij
arbetsförmedlingen hemsida nere
ogiltiga sedlar norge
obromsad vs bromsad släpvagn

I årskurs 3 finns det kunskapskrav för lägsta godtagbara kunskaper i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och 

Begreppet andraspråk är allmänt vedertaget inom internationell språkforskning, där Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk i komvux på grundläggande nivå Skolforms- och ämnesövergripande kommentarmaterial Kommentarmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå 8 KoMMeNtArMAterIAl tIll KuNSKApSKrAVeN I SVeNSKA och SVeNSKA SoM ANdrASpråK 3. bedömning i årskurs 6 Det här kapitlet lyfter fram hur verksamma lärare har bedömt elevarbeten i ämnet svenska och svenska som andraspråk utifrån kunskapskraven för årskurs 6. Materialet Elever med svenska som andraspråk kan vara födda i Sverige eller ha invandrat någon gång före eller under sin skoltid. I sin primära socialisation i andra kulturer eller i Sverige kan de ha utvecklat ett eller flera språk som brukar benämnas förstaspråk, oavsett antal.


Sophämtning luleå kommun
circustheater scheveningen plattegrond

av M Humila · 2015 — Kursplanen svenska som andraspråk är ämnad för att ge de elever som I kommentarmaterialet till kursplanen svenska som andraspråk finns det två rubriker 

Svenska som andraspråk 2 Pedagogiska planeringar. De pedagogiska planeringarna har samlats i grupper utifrån de centrala målen. en beskrivning av vad kunskapskraven lägger fokus på och infallsvinklar från Skolverkets kommentarmaterial som kan ha bäring för just dessa lektionsförslag. Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng Swedish as a Second Language 2, 15 credits Lärandemål Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial. 50 s. Referenslitteratur Cummins, Jim (2001). Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av Läroplan för grundskolan, Lgr 80 Kommentarmaterial.