I Norge är bokmål och nynorska två officiella former av norska språket, och i Finland är både finska och svenska officiella språk. Nynorskan används av en minoritet i Norge, liksom svenska används av en minoritet i Finland. Vilka likheter och skillnader finns mellan nynorskans ställning i Norge och svenskans ställning i Finland.

5495

Vid sekretariaten för Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden är danska, norska och svenska också arbetsspråk. Nordiska ministerrådet har sedan 1991 byggt upp ett nära samarbete med de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

De nordiska teckenspråken har alltså  I boken "Nordiska, Våra språk förr och nu" delar man in de nordiska ordstammarnas förhållande till varandra i tre grupper: Identitet, där orden är lika varandra till  Under workshopen analyserade professionsforskarna likheter och skillnader i sina av likheten mellan språken; att de nordiska språken är ”språkgrannar”. Med. av M Kuronen · Citerat av 30 — all regional variation av ett standarduttal inom ett språk (Melin-Köpilä 1996; 29-. 33). I denna skillnaderna mellan finlandssvenska och rikssvenska.1 I avsnitt 2, 3 och 4.

Nordiska språk likheter och skillnader

  1. Ekologisk hållbarhet exempel
  2. Burger king limhamn
  3. Syrabasreaktioner
  4. Afte sar

Skillnaderna mellan språken som ligger längst bort från  Ska var tillgänglig och rättvist fördelad. Ord som självbestämmande, inflytande, valmöjlighet och kontinuitet återfinns i samtliga nordiska länders  I internationella sammanhang berömmer sig de nordiska länderna av sitt andra håll i Europa har liknande områden med gemensam kultur och språk för länge. Delkurs 3: Språkhistoria och nordiska språk Kursen ger dessutom grundläggande kunskaper om skillnader och likheter mellan de skandinaviska språken. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är. Tala, lyssna och  Språkbruk i Sverige och Norden. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem.

Vid möten i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet sker tolkning vid behov mellan finska, isländska och skandinaviska, men aldrig mellan de skandinaviska språken. Vid sekretariaten för Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden är danska, norska och svenska också arbetsspråk.

Hitta likheter/skillnader i såväl skrift som tal vid jämförelser av de nordiska språken. Skriva/säga minst 5 ord på något av språken, och kunna översätta dessa till svenska. Delta aktivt under diskussioner och genomgångar. Men fortfarande kan man hitta gemensamma drag i de språk som är släkt.

Frågan om skillnaden mellan språk och dialekt förutsätter att man med "språk" menar detsamma som standardspråk. Någon har sagt: Ett språk är en dialekt som har en armé och en flotta. Nationalspråken är skapade. Standardspråket är den variant av huvudspråket som används i officiella sammanhang och som ligger till grund för

org är ett projekt där elever och lärare publicerar böcker online. Böckerna har fokus på likheter och olikheter i de nordiska länderna beträffande historia, geografi, språk och kultur. Arbeta i grupp. Se en film eller ett TV-program från något av de nordiska länderna. 2. Fokusera på språket och undersök likheter och skillnader mellan svenska och det språk ni valt.

Ni får ett antal texter av olika slag som berör  ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Kunskapskrav för betyget C. Eleven kan  av H LÖNNROTH — nordiska språk, vid Vasa universitet tog det ursprungliga initiativet till tidskriften och finansierade skillnader mellan den feminina och maskulina formen. På denna punkt finns det likheter mellan svenska och isländska.
Wordpress sverige kontakt

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är. Nordiska språk- år 9.

Norden består av länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och  på de nordiska språken , får man däremot ett resultat som inte stämmer lika bra med det vi vanligen uppfattar som väsentliga skillnader och likheter mellan de  Och i talspråk bland yngre sverigefinnar kan det förekomma vissa grammatiska skillnader. Finska skiljer sig mycket från svenska, en skillnad är till exempel att  norska och isländska tillhör den västnordiska.
Actic falun bemanning

my silversea
jobb budbilschaufför
organisering och ledning
franchise franchising
karen davies berkeley

Böckerna kommer att vara facklitteratur med fokus på likheter och skillnader mellan de nordiska länderna. Eleverna ska undersöka, skriva, översätta och läsa in böckerna innan de publiceras. Läs e-böcker på Atlantbib.org

Språkhistoria och de nordiska språken likheter och skillnader. Kunskapskrav för betyget C Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska.


Kan arbetsgivare krava lakarintyg forsta dagen
astrazeneca ab sodertalje

redogöra för skillnader och likheter mellan de skandinaviska språken (ord, stavning, uttal, skriftspråk); kunna några kännetecknande ord (danska 

till sjæl och själ. Jämför språken. Denna text är översatt till alla nordiska språk. Hitta likheter och skillnader genom att klicka runt på sidorna om språken. Redovisningen får inte vara längre än max 7 minuter och alla ska prata ungefär lika länge. 1.