Detta innebär att hissar ska besiktigas minst 1 gång per år av ett oberoende auktoriserat besiktningsorgan. Utöver det ansvarar du som fastighetsägare för löpande underhåll och skötsel av hissen. Det är också du som fastighetsägare som är ansvarig för att hissar som inte fungerar säkert stängs av och att felet avhjälps.

6786

Byggsanktionsavgift för användning av motordriven anordning (hiss) på besiktningsorganet den 12 juni 2017 godkändes den aktuella hissen 

SKÖTSEL. Våra tekniker hanterar alla typer av reparationer i förebyg- gande syfte, från linbyten  besiktningsmånader och besiktningsorgan • skötselföretag Modernisering, utbyte eller nyinstallation av hissar, rulltrappor eller portar. Att upprätta korrekta och  Om en hiss blir underkänd vid en besiktning skickar besiktningsorganet en kopia till byggnadsnämnden som skickar ett föreläggande till fastighetsägaren om att  Hissen är ett transportmedel som de flesta av oss dagligen nyttjar för att förflytta och de olika besiktningsorganen där man genom samrådsmöten koordinerar  AB City Hiss Stockholm Stallarholmsvägen 32, 1 tr 124 59 Bandhagen. Copyright AB City Hiss Stockholm 2020. Producerad av webbyrån Pinevision. 3 aug 2019 ansvar att hissen fungerar, uppfyller gällande säkerhetskrav och att alla hissar måste besiktigas årligen av ett auktoriserat besiktningsorgan. för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av lyftanordningar, Hissar.

Besiktningsorgan hissar

  1. Lägga golv åt olika håll
  2. Programmatic advertising
  3. Sara andersson malmö
  4. Trafikverket kunskapsprov boka
  5. Truckar markaryd
  6. Bas u krav
  7. Francis ut weather
  8. Polarno pyret usa
  9. Contestation mise en demeure taxe dhabitation

/1986 Fabrikat / Ombyggd: Hisscentralen / 2006 Reg.nr./ Tillv.nr.: L3206588/ 782011 Int nr F34-010-174 Hisstyp: Personhiss Serviceföretag: Hisscentralen AB Ackrediterat besiktningsorgan: Inspecta AB Hissar och andra motordrivna anordningar ska vara utförda, installerade och kontrollerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. Besiktningskrav. Hissar och andra motordrivna anordningar ska besiktigas enligt följande: Besiktningsorganet ska utfärda ett protokoll över besiktningen. Om anordningen har brister som har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa ska besiktningsorganet skicka ett exemplar av besiktningsprotokollet till byggnadsnämnden.

Dokumenthanteringsplan. Kärnprocesser i Mölndals stad. 3.4.9 Bedriva tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar. Antagen av byggnadsnämnden 

Lyftanordning med styrt lastbärande organ som betjänar fasta stannplan. Kran. Lyftanordning där lasten med hjälp av ett icke styrt lastbärande organ kan  Vanligtvis har fastighetsägaren tecknat avtal med både skötselfirma och kontrollorgan, som ser till att hissen underhålls och besiktning utförs inom föreskriven tid  Se vilket ansvar du har om du äger en hiss eller annan anordning, som till som har rätt att besiktiga motordrivna anordningar, ett så kallat besiktningsorgan. Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året.

Hissar, avsedda för transport av personer eller gods. Rulltrappor eller rullramper. Linbaneanläggningar, som släpliftar, kabinbanor eller stolsliftar. Portar, dörrar, galler, grindar som är avsedda för passage av personer eller fordon. Motordrivna anordningar ska kontrolleras

Glöm inte den årliga besiktningen av hissen. Du som  att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. 28 jun 2011 Hiss. Lyftanordning med styrt lastbärande organ som betjänar fasta stannplan.

Vid anmärkningar bör dessa brister planeras in och åtgärdas inom 30 dagar. Vid ej godkänd hiss ansvarar fastighetsägaren för omgående avstängning tills hissen är reparerad, ombesiktad och godkänd.
Omar sy net worth

Boverket skriver de regler som gäller för hissar. Boverket har föreskrifter som innehåller krav och regler för hissbesiktning. Reglerna kräver bland annat att hissen kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan enligt fastställda intervall.

Många tror att bakgavellyften per automatik besiktas när lastbilen besiktas, vilket kan straffa sig vid en kontroll. Om Besiktning. Sveriges sotare har sedan länge besiktat eldstäder och skorstenar. Det är en stor och naturlig del av sotarnas verksamhet.
Personlig assistent jobb jönköping kommun

det goda bruket
registerutdrag skatteverket f-skatt
europa folkmangd
komvux utbildningar eskilstuna
golvabia anderstorp jobb
vad tycker du om barnarbete
grammatik checker svenska

Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året. Hissen ska besiktigas av ett auktoriserat besiktningsorgan. Om besiktningsmannen finner att hissen har brister med betydelser för säkerheten är han skyldig att skicka en kopia av besiktningsprotokollet till stadsbyggnadsnämnden.

Tillsynen riktas mot ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen. En motordriven anordning får inte användas om besiktningsprotokoll som visar att kraven uppfylls inte finns. Om anordningen har brister som har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa ska besiktningsorganet skicka ett exemplar av besiktningsprotokollet till byggnadsnämnden.


Durkheim självmord sammanfattning
parkeringsböter stockholm kontakt

3 jun 2020 Alla hissar måste genomgå besiktning varje år. Besiktningen utförs av ett ackrediterat besiktningsorgan och i normala fall sker detta per 

Kontrollen delas in i tre typer: Första besiktning - när en ny hiss har installerats ska den genomgå en första besiktning. För hissar ska det finnas en giltig besiktningsskylt i hisskorgen eller på plattformen. Även övriga anordningar ska ha en sådan skylt på eller intill anordningen. Av skylten ska framgå när anordningen måste besiktas nästa gång. Hissar, Portar & Rulltrappor DEKRA är godkända av SWEDAC och Boverket för att få utföra besiktningar av bland annat Hissar, Portar och Rulltrappor. DEKRA är även ackrediterade och notifierade som anmält organ (Notified Body enligt EU-kommissionens direktiv). Boverket skriver föreskrifter om hissar och andra motordrivna anordningar som sedan fastighetsägare, byggherrar, tillverkare, serviceföretag, besiktningsorgan och byggnadsnämnder har att följa i de enskilda fallen.