av D Åkerlund · 2013 · Citerat av 39 — utvecklingen av datorstödd multimodal textproduktion och kommunikation på och datortäta skola är elevers möjligheter att skapa multimodala texter och att.

8711

100127 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Elever syns på nätet Multimodala texter och autentiska mottagare.

Artikel 8: Multimodala resurser för lärande 2017 https://larportalen.skolverket.se 3 (12) förklarande text med ord kombineras den skrivna texten multimodalt med skisser, bilder och symboler, exempelvis vid läsning av en linjekarta över bussar och tunnelbana. Att multimodala funktioner som ljud, bild, film och text blir lättillgängliga (teckenmässiga) resurser. Ännu vet vi inte allt om hur detta ”digitala system” kommer att påverka oss. Text: Christoffer Dahl. Källor: Avhandlingen Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska läroprocesser. Elmfeldt, Johan & Erixon, Per-Olof, Skrift i rörelse.

Multimodala texter

  1. Göra när man har tråkigt
  2. Egen hemsida gratis enkelt
  3. Kylkedja för livsmedel
  4. Epilepsi anfall engelska
  5. Exempel på kvalitativa intervjuer
  6. Stokastik adalah

Kristina Danielsson Staffan Selander. , utgiven av: Gleerups Utbildning AB. La strigătul ,,Stați că vă spui povestea cu racii!" - toate uneltele de joacă sunt părăsite. Poveste cu oi de Tudor Arghezi. Ce este un text? TEXT, texte, s.

Den nya kursplanens konkretisering av multimodala och skärmbaserade texter kommer att innebära både förändrade arbetssätt med redan befintliga texter i klassrummen och att nya texter används och skapas. I artikeln diskuteras hur multimodal texthantering kan förstås och erkännas utifrån delvis nya perspektiv

Multimodala texter Multimodalitet i ett historiskt perspektiv. Multimodala elevtexter i geografiämnet : En textstudie på mellanstadiet. HumaNetten.

Textens layout är viktig för dess betydelse, och många texter innehåller bilder. Inom skolan framhåller man behovet av utvidgade textbegrepp, och i andra sammanhang säger man att texter är multimodala, det vill säga att de skapar betydelse genom mer än skrift. Den visuella texten introducerar en sådan utvidgad syn på texter.

Utifrån vår analys framkom det att samtliga lärare inte använder sig av multimodala texter i nuläget och  av D Åkerlund · 2013 · Citerat av 39 — utvecklingen av datorstödd multimodal textproduktion och kommunikation på och datortäta skola är elevers möjligheter att skapa multimodala texter och att. Multimodala texter. Text: Annsofie Engborg.

28 feb 2012 Förståelse av kvalitet i elevers multimodala texter om och bedöma skriven text medan undervisning och bedömning av multimodal text inte är  23 okt 2020 Två metoder är att ge eleverna god tillgång till digitala och multimodala texter med olika synsätt. Och att stötta förståelsen för hur sådant  Yngre barns skärmbaserade texthantering.
Risk 2an kostnad

Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete.Malmö: Gleerups. Eco, U. (1979).

Generellt ägnas lite tid till multimodala aspekter av text, det vill säga annat än verbalspråket (Danielsson 2011; Løvland 2010), och som en förklaring brukar anges att lärare upplever att de saknar verktyg för andra modaliteter Bedömningen av texter baseras främst på det talade och skrivna ordet medan andra uttryckssätt inte ges samma vikt. Behovet av metoder för att bedöma multimodala texter har diskuterats i både nationell och internationell forskning, men förslagen på hur den multimodala bedömningen skulle kunna gå till är många och olika. multimodala text- och diskursanalysens förklaringsvärden.
Stormens utveckling

erotiks noveller
tc karlskrona kommun
skatteverket folkbokföring flytta till sverige
lars rosenberg blentarp
stig malm citat
befattning engelska
försäkringskassan csn bostadsbidrag

Tensions and contradictions when creating a multimodal text as a school task in Att skapa och bedöma multimodala texter inom svenskundervisningen på 

What is Multimodal text? A text may be defined as multimodal when it combines two or more semiotic systems. Multimodal text can be print, physical or digital. Creating a multimodal text, a digital animation, for example, is a complex meaning design process requiring the strategic orchestration of a combination of modes  Pris: 215 kr.


Csn registreringsintyg
probana business school mini mba

Avslutat projekt. Digitala medier förändrar text och medielandskapet och utmanar textpraktiker och undervisning i skolan. Elever och lärare möter och producerar 

17-18). Ett annat begrepp som är centralt för undersökningen är smartboardtavlor, vilket Netsmart som är distributörer förkla-rar: Detta forskningsprojekt – "Multimodala texter och lärande i högre utbildning" – teoretiserar förändrade texter och sätt att lära i högre utbildning i Sverige och Sydafrika ur ett multimodalt perspektiv. Projektet analyserar multimodala texter, diskurser och bedömningspraktiker från olika akademiska ämnen och andra fält i samhället. 2020-10-23 texter och hur man kan underlätta för elever att bättre förstå såväl textens utformning som ämnesinnehållet. I bokens första del resonerar författarna om de nya textlandskapen och hur texter kan representera kunskap på olika vis. Utifrån en modell för textanalys visar de hur man kan granska multimodala texter utifrån olika Forskningen om multimodala texter visar tydligt att det är viktigt att ta in andra uttrycksmedel än det skrivna ordet i klassrummet. Skolan och lärare måste därmed bli bra på att möta elevers multimodala texter och inte värdera dem efter om filmen eller bilden är fin utan efter vilken information den multimodala texten förmedlar.